Preotul

În fiecare parohie este un om care este al tuturor; este chemat ca martor, ca sfătuitor ori ca reprezentant în toate actele cele mai solemne ale vieţii, care ia pe om de la sânul mamei sale şi nu-l lasă decât la mormânt, care binecuvintează ori sfinţeşte leagănul, nunta, patul morţii şi sicriul; un om pe care copilaşii se obişnuiesc a-l iubi, a-l venera şi a se teme fireşte de el; pe care chiar necunoscuţii îl numesc părinte; la picioarele căruia creştinii merg şi depun mărturisirile lor cele mai intime; un om care prin starea lui este mângâietorul tuturor nenorocirilor sufletelor şi ale trupurilor; mijlocitor obligat între bogăţie şi sărăcie, care vede pe cel sărac şi pe cel bogat bătând la uşa sa, rând pe rând; cel bogat pentru a-i lăsa milostenia în acuns, cel sărac pentru a o primi fără a se ruşina, care nefiind de nici o treaptă socială, ţine deopotrivă la toate clasele: la clasele de jos prin modestia şi simplitatea vieţii; la clasele înalte prin educaţia, ştiinţa şi înălţimea sentimentelor, ce inspiră şi recomandă o religie a iubirii de oamenii; un om , în fine, care ştie toate, care are dreptul de a spune toate şi al cărui cuvânt cade de sus asupra inteligenţelor şi asupra inimilor cu autoritatea unei misiunii dumnezeieşti. Acest om este preotul”

Alphonse de Lamartine

Preotul

Preotul

Rugăciune la icoana Maicii Domnului “Floarea neveștejită”

O, Preasfântă şi Preanevinovată Maică Fecioară, nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcătoşilor! Apără-ne pe toţi cei ce în necazuri alergăm la Tine, auzi suspinurile noastre, pleacă urechea Ta la rugăciunea noastră.

Stăpână şi Maica Dumnezeului nostru, nu trece cu vederea pe cei care cer ajutorul Tău şi nu ne lepăda pe noi, păcătoşii, înţelepţeşte-ne şi ne învaţă, nu te depărta de la noi, robii Tăi, pentru cârtirea noastră. Fii nouă Maică şi Ocrotitoare, ne predăm milostivului Tău Acoperământ.

Maica Domnului "Floarea cea neveştejită"

Maica Domnului „Floarea cea neveştejită”

Îndreaptează-ne la o viaţă lină şi fără de gâlceavă, ca să ne plângem păcatele noastre Citeste tot articolul

De ce păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se iartă, pe când celelalte păcate, oricât de grave ar fi, se iartă?

Ai citit în Evanghelie aceste spuse ale lui Hristos: tot păcatul şi toată hula se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu li se va ierta oamenilor nici în lumea aceasta, nici în cealaltă.

Şi întrebi: ce este hula împotriva Duhului Sfânt?
Este hula împotriva adevărului şi vieţii care este de la Dumnezeu Duhul Sfânt.

Necredinciosul, care urăşte şi prigoneşte adevărul lui Dumnezeu, huleşte împotriva Duhului.

Sinucigaşul, care urăşte şi ucide viaţa din sine, huleşte împotriva Duhului.

Fiindcă Duhul este numit Duhul adevărului şi Dătătorul de viaţă, în Evanghelia după Ioan scrie că Domnul Hristos l-a numit de trei ori pe Duhul Sfânt Duhul Adevărului (14, 26; 15, 26; 16, 13).

Deci, cine tăgăduieşte şi batjocoreşte adevărul tăgăduieşte şi batjocoreşte pe Duhul Sfânt, tăgăduieşte şi batjocoreşte pe Dumnezeu, Care e duh şi adevăr.

SfântaTreime

SfântaTreime

„De ce nu poate fi iertat acest păcat”, întrebi, „în vreme ce orice alt păcat poate fi iertat? Citeste tot articolul

Întâlnirea de Sâmbătă cu Părintele Reuţ – Convorbiri duhovniceşti la Straubing

Părintele Vasile Florin Reuţ

Părintele Vasile Florin Reuţ

Data: Sâmbătă 21 ianuarie 2017, ora 10:00
Locaţia: Biserica Ortodoxă Română „Sfinţii Împăraţi Constntin şi Elena” din Straubing
Adresa: Friedhofskapelle der St. Michaelsfriedhof, Friedhofstraße 32, 94315 Straubing

Dragi prieteni, deoarece începând de acum vom fi prezenţi numai la Parohia Ortodoxă Română din Straubing, instituim cu ajutorul lui Dumnezeu pentru fiecare zi de Sâmbătă, o întâlnire de convorbiri duhovniceşti cu Părintele Reuţ, care va cuprinde printre altele: spovedanie, rugăciuni, dezlegări, convorbiri despre diferite probleme ale credincioşilor, etc.

Cu această ocazie, credincioşii vor avea posibilitatea să se roage şi să discute mai în detaliu cu Părintele Reuţ.

Fiind la început, aceste întâlniri le vom anunţa în prealabil la Sfânta Biserică, precum şi pe paginile de internet credinta-ortodoxa.com şi celelalte pagini de socializare.

Vă aşteptăm cu drag.

Cu toată dragostea şi binecuvântare, al frăţiilor voastre de tot binele doritor şi pururea rugător către Domnul,

Părintele Vasile Florin Reuţ

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Nimica nu-i mai scurt ca viaţa… depinde de voinţa ta

Nimica nu-i mai scurt ca viaţa,
dar nici mai lung nimic ca ea
poţi ori s-o pierzi, ori să ţi-o mântui,
depinde de voinţa ta.

Nimica nu-i mai scurt ca viaţa... depinde de voinţa ta

Nimica nu-i mai scurt ca viaţa… depinde de voinţa ta

Nimic mai trecător ca viaţa,
dar nici mai veşnic decât ea,
poţi s-o trăieşti în har sau flăcări,
depinde de voinţa ta Citeste tot articolul

Preţul lucrurilor

Un om avea un băiat tare leneş. Atât de leneş, că nu făcea nimic toată ziua, dar ştia să ceară bani de la părinţi ca să-şi cumpere dulciuri şi jucării. Dar, într-o zi, tatăl său a hotărât să-l lecuiască şi, când băiatul a venit iarăşi să-i ceară bani, i-a spus:

– Fiule, eu ţi-aş da banii aceştia, dar mă tem că tu nu ştii să-i preţuieşti. Nu ştii valoarea lor şi îi cheltuieşti fără rost.

– Cum să nu, tată? Ştiu foarte bine că banii se câştigă greu şi nu îi voi mai risipi.

Dar în timp ce băiatul tot încerca să-şi convingă părintele să-i dea bancnota după care îi scăpărau deja ochii, tatăl său a aruncat-o deodată în soba aprinsă. Băiatul a rămas locului, mut de uimire, neînţelegând de ce a făcut tatăl său acest lucru Citeste tot articolul

Cei patru ucenici

O dată, patru ucenici au vrut să se întreacă. Zis şi făcut. S-au aşezat toţi într-o încăpere şi au decis ca, timp de trei zile, nici unul să nu spună o vorbă, ca astfel să-şi încerce răbdarea şi puterea de concentrare. Dar, spre seară, când a început să se întunece, unul nu s-a mai putut abţine şi a zis:

– Să aprindă cineva lumina!

– Ce faci, nu trebuia să tăcem? – l-a întrebat nedumerit al doilea.

– Proştilor, de ce aţi vorbit? – se repezi al treilea să-i dojenească.

– Ehe, doar eu am tăcut! – se lăudă cu îngâmfare cel de-al patrulea.

Fiecare ucenic a căzut pradă câte unei ispite: graba, neîncrederea, mânia şi mândria – cele patru ispite care încearcă pe oameni în tot ceasul. De aceea, răbdarea este cel mai bun tovarăş de drum în viaţă; îţi trebuie răbdare să munceşti, să înveţi, să te rogi … îţi trebuie răbdare şi să iubeşti.

“Unde nu este răbdare, nu este nici iubire” ( Sfântul Grigorie Dialogul)

Ce recunoaşte o femeie când se boieşte? Că-i urâtă …

Împopoţănările de acum sunt o boală relativ nouă, dar veche totodată. Cine se ascunde în spatele aurăriei, decât cel care simte că pe dinăuntru nu are nimic! Eu n-am văzut fete simple şi curate împopoţănându-se.

Părintele Vasile Mihoc avea o vorbă pe când noi eram studenţi şi ironiza un pic, şfichiuia pe tantile care se cam boiau, spunând : ”Ce recunoaşte o femeie când se boieşte? Că-i urâtă …” Şi noi râdeam.

„Păi da – zicea el – , ce spune o femeie când se machiază? Cică mă fac frumoasă! Asta înseamnă că e urâtă foc!”
Citeste tot articolul

Bunăstare, succes sau iubire? Ce alegi? Trebuie să citiţi asta!

O femeie iese din casă şi vede 3 moşnegi cu barbă albă stând în faţa casei. Nu-i cunoştea, dar văzându-i supăraţi îi invită în casă să mănânce ceva.

-Soţul tău este acasă? întrebară ei.

-Nu, nu este.

-Atunci nu putem intra, răspunseră ei.

Sfanta Treime

Sfanta Treime

Seara când soţul se întoarce acasă ea îi povesteşte despre cei trei moşnegi.

-Du-te şi spune-le că am venit şi pofteşte-i înăuntru!

Femeia se duce şi îi invită.

-Nu putem intra toţi în casă, răspunseră ei Citeste tot articolul

Duminica după Botezul Domnului: Cuvânt la predarea Parohiei din Passau – Părintele Vasile Florin Reuţ

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Serafim, am predat filia noastră din oraşul Passau.

Începând de astăzi, Sfintele Slujbe vor avea loc cu regularitate în fiecare duminică la Biserica Ortodoxă Română „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena” din Straubing .

IMPORTANT: Toţi fii şi ficele duhovniceşti, precum şi toţi cei care doriţi să păstraţi mai departe legătura duhovnicească împreună cu noi, indiferent în ce localitate vă aflaţi, ne veţi găsi la Biserica Ortodoxă Română „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Straubing precum şi la următoarele date de contact:

Adresa Bisericii: Jesuitenkirche, Theresienplatz 46, 94315 Straubing

Preot Paroh: Părintele Vasile Florin Reuţ
Tel.: 0941 – 30 74 0 74
Internet: http://www.credinta-ortodoxa.com/adresa-noastra/ Citeste tot articolul