Ce trebuie sa cerem cu adevarat in rugaciune

Ce trebuie să cerem cu adevarat în rugăciune?

Pentru mulți creştini, dorința de a avea o viață cât mai fericită din punct de vedere material și lipsită de griji este considerată firească. De aceea, cer de la Dumnezeu să le dea succes şi reuşită în toate problemele lumeşti – mai ales că țin și unele dintre poruncile Sale: merg la slujbe, ţin post, se împărtăşesc.

Din Pateric aflăm că vechii asceţi, în momentul în care nu aveau nicio greutate sau ispită, ziceau cu nelinişte că i-a uitat Dumnezeu. Se simţeau în siguranţă numai atunci când dragostea lui Dumnezeu le trimitea încercări. Așadar, este o rătăcire să căutăm o viaţă comodă, fără întristări, care nu duce niciodată la ceruri.

Atâta timp cât durează viaţa noastră pe pământ, chiar de am şi urî păcatul şi am dori cu harul lui Dumnezeu faptele cele virtuoase, din slăbiciune şi din neputinţă, eşuăm în greşeli. De aceea, cu toţii, fără excepţie, avem nevoie de spovedanie mereu.

Mantuitorul nostru Iisus Hristos * www.credinta-ortodoxa.com

Mantuitorul nostru Iisus Hristos * www.credinta-ortodoxa.com

Pocăinţa este hrană a vieţii duhovniceşti

Ridicarea continuă şi regulată şi spovedania sinceră ne înarmează cu putere în războiul împotriva răului şi ne garantează sfârşit creştinesc, în pace, de vreme ce ne vom afla pregătiţi şi curăţiţi duhovniceşte. Pocăința stă la baza întregului efort de înălțare spirituală a creștinului, continuând să fie pe parcursul întregii vieți, indiferent de treapta duhovnicească la care am ajuns, o constantă a urcușului duhovnicesc a tuturor celor ce tind spre mâtuire.

Nu întâmplător, Hristos ne îndeamnă: „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6.32).

Cereți în rugăciunile voastre să dobândiți lucruri cerești și netrecătoare pentru ca, primindu-le ca atare, să moșteniți împărăția cerului și să vă bucurati de cele mai mari bunătăți!

Trebuie, deci, să ne rugam pentru cele trebuincioase vieții, atât pentru noi, cât și pentru alții – dar, să fim cu luare aminte, ca nu cumva să cerem lucruri care să privească relele noastre înclinări, căci Dumnezeu nu ascultă astfel de rugăciuni (Iacov 4, 3).

„Cine cere lui Dumnezeu bogăție, dregătorii, slavă deșartă ori altele de acest fel, nu caută mărirea lui Dumnezeu, ci lucruri trecatoare; acela înjosește pe Dumnezeu, Domnul și Stăpânul, la treapta de slujitor al poftelor lui, al zgârceniei lui, al vietii lui desfrânate. Cum ar putea să-l asculte Dumnezeu?”(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a XIX-a la Matei, vol. III, p. 167).

Să nu cerem de la Dumnezeu ce vrem noi, ci ceea ce vrea El.

Pr. Constantin Florin DRĂGUȘANU, sursa: www.doxologia.ro

Pe Tine Te laudam

Pe Tine Te lăudăm (Interpretează Corul Byzantion)

Pe Tine Doamne Te slăvesc
Tot ce-i ceresc şi pămîntesc
Pe Tine Te lăudăm

Văzduhul tot cu nori şi vînt
Ţie-Ţi slujesc ca unui Sfînt
Pe Tine Te lăudăm

Pământu-ntreg cît e de greu
Se-nvîrte tot de dragul tău
Pe Tine Te lăudăm

Şi întreagă natura Ta
Ţi-nalţă pururi Osana
Pe Tine Te lăudăm

Şi tot ce mişcă Ţie-Ţi spun
Că eşti puternic şi eşti bun
Noi pe Tine Te lăudăm

Împărăţeşti şi dai vieţi
Sărmanei făpturi pămînteşti
Noi pe Tine Te lăudăm Citeste tot articolul

Pasii lui Dumnezeu

Paşii lui Dumnezeu

Într-o noapte, un om a avut acest vis. Se făcea că merge împreună cu Dumnezeu pe malul nisipos al unui râu. În acest timp, pe cer apăreau scene importante din viaţa lui; la fiecare scenă se vedeau pe nisip două perechi de urme: urma paşilor lui şi urma paşilor lui Dumnezeu.

Când ultima scenă din viaţa lui i s-a perindat prin faţa ochilor, el a privit la urma paşilor de pe nisip. A observat, cu mirare, că, de multe ori, pe drumul vieţii lui era numai un rând de urme şi acest fapt s-a întâmplat în momentele cele mai triste şi mai grele din viaţa lui.

Asta l-a pus pe gânduri şi L-a întrebat pe Dumnezeu:

– Doamne, Tu mi-ai făgăduit că, din momentul în care mă hotărăsc să Te urmez, Tu vei fi alături de mine în tot cursul vieţii mele. Dar am observat că în momentele cele mai grele din viaţa mea, pe nisip era numai un singur rând de urme. Nu înţeleg. De ce? Tocmai când am avut nevoie mai mare de ajutorul Tău, Tu m-ai părăsit.

Dumnezeu i-a răspuns cu blânda Sa bunătate:

– Dragul Meu, Eu te iubesc mereu şi niciodată nu te voi părăsi. În clipele tale cele grele, de încercări şi de suferinţe, se vede pe nisip o singură pereche de paşi, deoarece atunci Eu te luam în braţe sau în spate şi te purtam pe drumul vieţii tale.

Rugaciunea de miercuri

Rugăciunea de miercuri

Doamne Atotputernice şi Atotândurate! Îmi aduc aminte că Te-ai născut Om din Sfânta Fecioară în peşteră şi ai fost vândut cu treizeci de arginţi de ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe noi, păcătoşii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta, Te rog, îndură-Te de mine, păcătosul!

Primeşte, Doamne, această mică a mea rugăciune, şi umilită a mea voinţă, că mă întristez pentru că Te-am întristat, şi mă amărăsc pentru că Te-am supărat fără de număr.

La Tine, Prea Bunule Mântuitor, am toată speranţa, şi cred că Tu, care din iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, Te vei îndura şi de mine acum, ca să mă mântuieşti de chinurile cele de veci, şi să mă învredniceşti Împărăţiei Tale.

Nu Te depărta de la mine Doamne, şi ajută-mi, ca în toate să fac voia Ta, şi să nu Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici să Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredincioşi în timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca femeia cea păcătoasă să-Ţi spăl picioarele, cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc a auzi şi eu din Gura Ta cea dulce: Iertate să-ţi fie păcatele… Amin.

Rugaciunea de miercuri * www.credinta-ortodoxa.com

Rugaciunea de miercuri * www.credinta-ortodoxa.com

Rugaciunea Inalt Prea Sfintitului Parinte Bartolomeu Anania

Rugăciunea Înalt Prea Sfințitului Părinte Bartolomeu Anania

″Doamne, dacă Tu crezi că mai poţi face ceva cu mine şi dacă Tu crezi că eu mai sunt de trebuinţă pentru Biserica mea, pentru neamul meu şi pentru semenii mei, atunci Tu ai să mă salvezi, ai să
mă laşi în viaţă şi nu mă vei lăsa să fiu ucis, nici de foame, nici de sete, nici de frig, nici de schingiuiri, nici de gloanţele oamenilor şi nici de dinţii lupilor.

Dacă vei socoti că n-o să mai fiu bun de nimic şi nu-Ţi mai trebuiesc Ţie, o să mă chemi la Tine şi voi vedea ce vei face cu mine.

Dar dacă Tu socoteşti că voi mai fi de folos, mă vei lăsa în viaţă, pentru că eu ştiu că religia creştină este eminamente pragmatică.″

† I. P. S. Bartolomeu Anania
(1921 – 2011)

Rugaciunea Inalt Prea Sfintitului Parinte Bartolomeu Anania * www.credinta-ortodoxa.com

Rugaciunea Inalt Prea Sfintitului Parinte Bartolomeu Anania * www.credinta-ortodoxa.com

Rugaciunea de marti

Rugăciunea de marţi

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată.

Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte Mergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală iubirea Lui.

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu.

Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale. Amin.

Rugaciunea de marti * www.credinta-ortodoxa.com

Rugaciunea de marti * www.credinta-ortodoxa.com

Rugaciunea de luni

Rugăciunea de luni

Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilinţă recunosc şi mărturisesc, că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale Dumnezeieşti.

Deci, astăzi, că este luni şi începutul săptămânii, mă rog cu umilinţă îndurării Tale celei mari: iartă-mi păcatele cele de voie şi fără de voie, şi-mi ajută să pun început bun şi să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire!

O Doamne, astăzi îţi dau sufletul şi trupul meu şi voinţa mea, rugându-Te să fie voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta. Pedepseşte-mă Doamne, după îndurarea Ta, în această lume, iar nu în cealaltă viaţă. Şi iartă pe cei vii şi pe cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfintei Tale Biserici, şi pe toţi ne învredniceşte de mărirea Ta în rai.

La aceasta pun mijlocitori pe Sfinţii Tăi îngeri, către care zic: O, cereştilor ajutători şi păzitori ai oamenilor, vouă mă închin şi vă mulţumesc, pentru ajutorul şi conducerea ce ne-o daţi în toate zilele nouă, nevrednicilor şi păcătoşilor. Scutiţi-mă de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu!

Învredniciţi-mă să vă văd la moartea mea, stând în jurul meu şi să duceţi sufletul meu în cer, ca să se închine măririi Feţei lui Dumnezeu, iar vouă să vă mulţumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce aţi avut pentru mine şi binele vostru să-l spun cu glas neîncetat în veci. Amin.

Rugaciunea de luni * www.credinta-ortodoxa.com

Rugaciunea de luni * www.credinta-ortodoxa.com

Formula fericirii familiale

Formula fericirii familiale

O fetiţă de 12 ani a fost întrebată:

– “Ce poţi să-mi spui despre mama ta?”

Fetiţa, fără să stea pe gânduri, a răspuns:

– “Mama îl iubeşte foarte mult pe tata”.

Nu a spus că este cea mai frumoasă, cea mai bună, cea mai deşteaptă sau cea mai bogată. Iată cea mai mare comoară pe care o va lua cu ea în viaţa adultă. Orice s-ar întâmpla apoi în viaţa ei, are reperele corecte.

Fără să ştie, fetiţa a dat formula fericirii familiale, căci în familia ei trăieşte iubirea.

Formula fericirii familiale * www.credinta-ortodoxa.com

Formula fericirii familiale * www.credinta-ortodoxa.com

Sursa: “Femeia si problemele ei”, Ioana Besedina şi dr. Dimitri Avdeev, Editura Sophia

Rugaciunea de duminica

Rugăciunea de duminică

Ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea şi ai răscumpărat pe om. Ţie deci, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin şi-Ţi mulţumesc foarte pentru Darurile cele mari ce ai făcut şi le faci tuturor făpturilor Tale.

Inima mi se bucură şi se desfătează când stau şi cuget cum că numai Tu Însuţi eşti Dumnezeu Atotsfânt, Atotânţelept, Atotputernic, necuprins, încât nici o bunătate şi nici o mărire nu-Ţi lipseşte. Tu eşti Unul Dumnezeu în Trei Feţe: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat şi Te mărturisesc şi Te măresc, Ţie mă închin şi-Ţi servesc pururea, cu toată inima şi cu toata puterea.

O, Părinte Sfinte, îndură-Te de noi! O, Binecuvântat Fiu al lui Dumnezeu, mântuieşte-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-mi Darul şi acoperământul Tău!

Mult îndurate Stăpâne, rogu-Te, să uiţi păcatele mele cele multe, după mulţimea îndurărilor Tale. Mulţumesc din toata inima pentr-u bunătăţile ce-mi trimiţi în toate zilele, mai vârtos însă pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulţimea păcatelor mele, ci aştepţi căinţa mea, ca un iertător Atotbun şi îndurat.

Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi Darul, ca să petrec bine şi creştineşte în această săptămână şi să nu mai păcătuiesc Ţie, nici cu cugetarea, nici cu cuvântul nici cu fapta întru mărirea şi onoarea Învierii Tale celei de-a treia zi şi a venirii Duhului Tău Celui Sfânt asupra Apostolilor.

Îndeosebi mă rog pentru ajutorul Tău, Prea Bunule Stăpâne, ca să mă cunosc pe mine, să mă căiesc de păcatele mele şi să mă îndreptez cu mărturisirea; iar în ora morţii să fiu aflat pregătit, cuminecat şi cu inima curată, şi să fiu aflat demn de Împărăţia Ta cea veşnică. Amin.

Rugăciunea de duminica * www.credinta-ortodoxa.com

Rugăciunea de duminica * www.credinta-ortodoxa.com

La Sfintele Slujbe slujesc toti cei care participa

La Sfintele Slujbe slujesc toti cei care participa

Dragii mei, as vrea sa retineti, pentru toata cealalta vreme a vietii, ca la sfintele slujbe nu slujesc numai slujitorii sfintiti si cei care-i ajuta pe slujitorii sfintiti, de pilda cantaretii sau corul bisericesc, ci toti credinciosii trebuie sa slujeasca; si slujesc, la masurile lor.

Asa sa stiti: la sfintele slujbe slujesc toti cei care participa!

Unele slujbe sunt in asa fel randuite de parintii cei duhovnicesti, incat in cuprinsul lor sunt chemati toti cei care iau parte la ele, ca slujitori, nu ca asistenti; adica noi suntem in fata lui Dumnezeu ca sa facem lucrul lui Dumnezeu, cu totii.

Va mulţumim tuturor pentru sprijinul şi încrederea acordată şi-L rugam pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu pace, sănătate şi spor în toată fapta cea bună, să vă ferească pe toţi, împreună cu familiile dumneavoastră de tot răul şi lucrarea văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi şi să vă învrednicească de Cereasca Sa Împărăţie.

Binecuvintează Doamne pe toti cei care iubesc si cinstesc podoaba Bisericii Tale! Amin.

Parintele Vasile Florin Reut

Asa sa stiti: la sfintele slujbe slujesc toti cei care participa! * www.credinta-ortodoxa.com

Asa sa stiti: la sfintele slujbe slujesc toti cei care participa! * www.credinta-ortodoxa.com