Ctitorim o Biserică Ortodoxă Românească in Straubing

Fiti ctitori, ajutand la inaltarea Casei Domnului. Va rugam sprijiniti efortul nostru de a construi o Biserica Ortodoxa Romaneasca in Straubing

Iubiti prieteni,

Din preţuire pentru suferinţele martirilor neamului nostru şi pentru moştenirea lor, din respect pentru toate eforturile înaintaşilor noştri de a lăsa în urmă mărturii de care să fim mândri şi din dorinţa de a ne bucura noi şi urmaşii noştri de un sfânt locaş ortodox, atenţia şi toate eforturile noastre se îndreaptă spre necesitatea stringentă de a realiza acest ideal si pentru a duce la bun sfarsit aceasta sfanta lucrare.

Sa ne rugam mai departe cu staruinta Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului si tuturor sfintilor pentru inaltarea fara impiedicare a Sfintei noastre Biserici si sa multumim Bunului Dumnezeu ca ne cere sa Ii facem casa si sa ne supunem cu bucurie Voii Sale cele Sfinte!

Va mulţumim tuturor pentru intelegere si sprijin. Bunul Dumnezeu sa Va rasplateasca fiecaruia dintre fratiile voastre, celor care jertfiti din sudoarea fruntii fratiilor voastre pentru construirea Sfintei Biserici – Casei Sale, cu alesele Sale daruri: binecuvantare, pace, spor, ajutor in familiile fratiilor voastre si mai ales cu mantuire sufleteasca!

„Din sudoarea fruntii noastre,
sa dam pentru constructia Sfintei noastre Biserici un ban,
caci la cea din urma haina,
n-avem nici un buzunar!”

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Dragi prieteni şi iubiţi credincioşi, Vă rugăm pe toţi, înainte de toate, să înmulţim rugăciunea noastră, spre împlinirea acestui scop sfânt, de a construi o Biserică Ortodoxă Românească rostind împreună cu noi ori de câte ori aveti posibilitatea şi cât mai des această rugăciune. Dorim să fim astfel uniţi în faţa lui Dumnezeu în demersul nostru, deoarece doar cu binecuvântarea şi intervenţia Lui vom putea împlini acest lucru, care depăşeşte cu mult puterile noastre:

Rugăciune pentru înălţarea Bisericii:

„Dumnezeule, Cel fără de început şi veşnic, Care pe toate câte sunt le-ai adus dintru nefiinţă întru fiinţă, Cel ce locuieşti întru lumina cea neapropiată, Care ai cerul scaun şi aşternut picioarelor Tale pământul; Care ai dat lui Moise poruncă şi pildă şi ai pus Duhul Tău în Beţaleel, meşterul cel mare, îndestulându-l pe dânsul cu înţelepciune spre întocmirea şi ridicarea Cortului Mărturiei, în care erau închipuirile şi formele adevărului; Cel ce ai dăruit lui Solomon înălţimea cugetului şi lărgimea inimii şi printr-însul ai ridicat Biserica Ta cea veche, iar Sfinţilor Tăi Apostoli le-ai înnoit darul închinării în Duh şi al slujirii cortului celui adevărat şi printr-înşii în tot pământul ai sădit sfintele Tale biserici, ca să se aducă în ele preasfintele şi cele fără de sânge jertfe.

Dumnezeule nemărginit, pe Care cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde, cu atât mai mult un locaş zidit de mâini omeneşti; caută în nemăsurata Ta bunătate la rugăciunea noastră, a robilor Tăi, care într-un cuget ne rugăm Ţie, credincioşi cuvintelor Unuia-născut Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Care a zis: „Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri; că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”.

Însuţi, Doamne, Care ai întemeiat cu negrăită înţelepciune Biserica Ta, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta şi în orice zi Te vom chema; priveşte cu milostivire asupra noastră, a celor ce cu umilinţă şi cu stăruinţă ne închinăm Ţie şi binecuvintează dorinţa noastră sfântă de a avea, spre slava Ta şi spre mântuirea noastră, propria noastră biserică, al cărei prag trecându-l, împreună cu toţi semenii noştri, să Te lăudăm pe Tine, Doamne. Trimite peste noi harul întru tot Sfântului Tău Duh, izgoneşte dintre noi duhul viclean, înşelător şi pricinuitor de dezbinare, uneşte-ne într-o inimă şi într-un cuget, binecuvintează-ne întru toate, dăruieşte-ne putere şi tărie, îmbărbătare şi bună sporire întru împlinirea gândului nostru.

Trimite în ajutorul nostru pe îngerii Tăi, care să ne izbăvească de piedicile vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi şi care să sădească în sufletele noastre îndemnul la dăruire şi jertfă pentru casa Ta, Doamne. Cel ce eşti nădejdea tuturor marginilor pământului, vino în ajutorul nostru, căci fără Tine orice trudă zadarnică este, după cum psalmistul zice: «De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc»; Că Tu Însuţi eşti Cel ce binecuvintezi, Cel ce împlineşti şi desăvârşeşti toate, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Fiti ctitori, ajutand la inaltarea Casei Domnului. Va rugam sprijiniti efortul nostru de a construi o Biserica Ortodoxa Romaneasca in Straubing * www.credinta-ortodoxa.com

Fiti ctitori, ajutand la inaltarea Casei Domnului. Va rugam sprijiniti efortul nostru de a construi o Biserica Ortodoxa Romaneasca in Straubing * www.credinta-ortodoxa.com

Ce este Biserica? Şi de ce mergem noi la Biserică?

Pentru că acolo ne întâmpină Domnul, cel puţin în fiecare duminică, desigur, în măsura râvnei cu care noi înşine Îl căutăm. Mai mult sau mai puţin „umblaţi pe la Biserică” în România, iată că aici, la mai mult de o mie de kilometri depărtare de casă, ne este mai uşor să ne trăim atât românitatea, cât mai ales Ortodoxia.

În decursul câtorva ani, Parohia noastră s-a închegat ca o mică familie ai carei membri se bucură de timpul petrecut împreună (în rugăciune şi nu numai), uniţi prin lucrarea Duhului Sfânt. Şi, cum orice familie la un moment dat năzuieşte la propria casă, a venit momentul să ne punem la încercare unitatea în Duh prin această iniţiativă. Mai concret decât până acum, suntem chemaţi să fructificăm această dorinţă de a avea propriul nostru lăcaş, în care să ne simţim şi mai „acasă”.

În mijlocul comunităţii ortodoxe româneşti din Straubing, încă de la înfiinţarea acestei parohii în luna iulie 2010, s-a nutrit dorinţa de a avea o biserică proprie, unde fiacare suflet creştin ortodox să-l slăvească pe Dumnezeu după tradiţia strămoşească. Un loc în care să se poată desfăşura fără constrângeri de orar sau de spaţiu, nu numai Sfânta Liturghie, dar şi Botezuri, Cununii, Privegheri.

O biserică împodobită după Tradiţia ortodoxă română, care să Îi fie Domnului bucurie, iar nouă ne înlesnească apropierea de El. Într-un astfel de loc, mai mult decât până acum, cei mai tineri dintre noi pot învăţa şi vorbi româneşte şi pot lega mici, fragede prietenii cu cei de seama lor. Cu timpul, într-un astfel de spaţiu, am putea amenaja chiar un centru de informare, menit a-i ajuta pe cei nou veniti să se descurce mai uşor cu procedurile inerente venirii într-o ţară străină.

Nu există biserică fără ctitori, întrucât orice lăcaș de cult are la temelie dărnicia unor persoane sau a unei comunități? Omul sfințește pământul zidind pe el biserici sfinte, care leagă pământul cu cerul.

Chiar şi cei mai puţin obişnuiţi a veni des la Biserică sunt invitaţi (ba chiar rugaţi) să ni se alăture şi, pe cât posibil să ne sprijine; căci pentru fiecare lucru există un început, iar „credinţa fără fapte, moartă este”. O faptă bună nu rămâne nerăsplătită, căci Dumnezeu nu rămâne nimănui dator, niciodată.

Prin urmare, vor fi de mare ajutor atât donaţiile sporadice, cât şi contribuţiile lunare programate (aşa numitele Einzugsermächtigung sau Dauerauftrag). Pe lângă contribuţiile directe, fiecare dintre frăţiile voastre puteţi susţine acest proiect vorbind despre el cunoscuţilor, încercând să câştigaţi şi alţi potenţiali susţinători, atât persoane private cât şi juridice (de exemplu sponsori, firme, etc.).

Nădăjduim că ne veţi susţine nu doar financiar, ci ne veţi însoţi şi cu rugăciunea către Dumnezeu şi Maica Domnului, ca să binecuvinteze gândul şi dorinţa noastră şi să le facă realitate, spre slava Preasfintei Treimi şi spre mântuirea şi bucuria tuturor celor care îşi găsesc mângâierea în sânul părintesc al Sfintei Biserici în care ne-am născut a doua oară.

Să ne rugăm cu stăruinţă Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor pentru înălţarea fără împiedicare a Sfintei noastre Biserici şi să mulţumim Bunului Dumnezeu că ne cere să Îi facem casă şi să ne supunem cu bucurie Voii Sale cele Sfinte!

Vă mulţumim tuturor pentru înţelegere şi sprijin. Bunul Dumnezeu să Vă răsplătească fiecăruia dintre frăţiile voastre cu alesele Sale daruri: binecuvântare, pace, spor, ajutor în familiile frăţiilor voastre şi mai ales cu mântuire sufletească!

Cu toată dragostea şi binecuvântare,
Părintele Vasile Florin Reuţ

Bankverbindung (Contul deschis special pentru viitoarea Biserică Ortodoxă românească din Straubing):

Rumänisch-Orthodoxe Kirchengemeinde “Heiligen Konstantin und Helena” Straubing e. V.
(prescurtat: Rum.-Orth. Kirchengem. SR. e. V.)
Liga Bank EG Regensburg,
IBAN: DE17750903000101366467
BIC (SWIFT): GENODEF1M05

Verwendungszweck (specificatia): „Für Kirchenbau” sau „Pentru constructia bisericii”

De asemenea puteti sa donati si prin PayPal la adresa:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=VYYUCY7MS27X2
Vă mulţumim.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *