Banul stăpânește lumea – și totuși, multe nu sunt de vânzare

O gazetă engleză a pus odată cititorilor săi întrebarea: „Ce este aurul?”. Pentru răspunsul cel mai bun s-a pus un premiu de câteva mii de lei.

Răspunsul cel premiat a fost acesta: „Aurul este un paşaport universal” (bun pentru toate ţările din lume). Poţi descuia cu el toate graniţele și toate uşile. Poţi intra cu el oriunde. Dar nu poţi intra cu el în Rai. Uşa raiului n-o poţi descuia cu aurul.

Cu aurul poţi cumpăra orice, dar Împărăţia lui Dumnezeu şi mântuirea sufletului nu le poţi cumpăra!

Produce aurul orice: case, haine, scumpeturi, prieteni. Un singur lucru însă nu poate produce: pace, bucurie şi fericire adevărată.

Cu banii poţi cumpăra mâncare, dar nu și pofta de mâncare Citeste tot articolul

Rugăciuni începătoare după Sărbătoarea Sfintelor Paşti

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de 3 ori)

De la Paşti şi până la Înălţarea Domnului, în locul rugăciunii „Împărate Ceresc”, se spune troparul Învierii:

„Hristos a Înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. (de trei ori)

Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi Citeste tot articolul

Hramul Parohiei Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Straubing: 21-22 Mai 2016

În ziua de Sâmbătă 21 Mai 2016 şi Duminică 22 Mai 2016, credincioşii Bisericii Ortodoxe Române din Straubing s-au adunat cu toţii la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul Hramului Parohiei, pentru a-i sărbători pe ocrotitorii lor, Sfinţii Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi maica sa, Elena, cu bucuria şi credinţa că şi pe viitor, rugăciunile lor vor face ca mila şi iubirea Lui Dumnezeu, să înconjoare familiile şi casele lor.

Hramul Parohiei Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Straubing: 21-22 Mai 2016

Hramul Parohiei Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Straubing: 21-22 Mai 2016

La sfârşitul Sfintei Liturghii a urmat o Agapă frăţească la care au luat parte toţi cei prezenţi Citeste tot articolul

Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi

Sfinţilor Împăraţi şi întocmai cu apostolii, Constantin şi Elena, rugaţi-vă bunului Dumnezeu pentru noi, păcătoşii şi pentru toţi cei care, cu vrednicie, poartă Sfantul vostru nume. Amin!

Rugăciunea întâi către Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, după Dumnezeu şi Maica Domnului, voi sunteţi nădejdea noastră şi folositorii noştri; voi ne sunteţi nouă bucurie în vremea necazului, voi ne ocrotiţi în nevoi şi ne ajutaţi. Voi sfintelor mănăstiri şi biserici le sunteţi păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu încetaţi a ne ajuta nouă neputincioşilor, ci mijlociţi la Dumnezeu şi la preacurata Lui Maică şi pururea Fecioară Maria, ca şi pe noi să ne păzească fără prihană şi pe toţi să ne întărească în credinţă, până la sfârşitul vieţii, spre mântuirea sufletelor noastre. Amin.

Rugăciunea a doua către Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, cei ce sunteţi mai cinstiţi decât toţi împăraţii, aleşii lui Dumnezeu, căzând înaintea voastră, cu lacrimi vă rugăm: Daţi-ne mângâiere şi nouă, celor ce suntem în necazuri; voi sunteţi mijlocitori Sfintei Treimi şi puteţi să ne ajutaţi nouă. Auziţi-ne şi pe noi acum, alungaţi de la noi necazurile şi nevoile ce vin asupra noastră în această vremelnică viaţă şi vindecaţi neputinţele noastre, tămăduiţi bolile noastre, potoliţi răutatea noastră, izgoniţi pe vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi. Daţi-ne nouă ca în pace şi în linişte să trăim; ajutaţi-ne nouă cu sfintele voastre rugăciuni. Pentru mântuirea sufletelor noastre faceţi milă cu noi acum, când cu frică şi cu umilinţă zicem către voi aşa: Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor! Amin.

La mulţi şi fericiţi ani binecuvântaţi tuturor celor care purtaţi numele de Elena, Ileana ,Lenuţa, Constanţa, Constantina, Leana , Nuţi, Constantin, Costel, Costică, Costin, Costinel, Costi , Costeluş şi alte derivate ale acestor nume.

Hristos a înviat!

Al vostru de tot binele voitor şi rugător către Domnul Cel Înviat din morţi,

Părintele Vasile Florin Reuţ

Sfintilor Imparati Constantin si Elena, rugati-va lui Dumnezeu pentru noi

Sfintilor Imparati Constantin si Elena, rugati-va lui Dumnezeu pentru noi

Renovarea Capelei Bisericii Ortodoxe Române din Straubing, Mai 2016 – Cronică în imagini

Dragi prieteni, dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate! După o îndelungată aşteptare, în urma obţinerii aprobării de a renova Capela Sfintei Biserici Ortodoxe Române din Straubing, cu ajutorul şi binecuvântarea Bunului Dumnezeu, precum şi cu jertfa multora dintre frăţiile voastre, am reuşit să ducem la bun sfârşit lucrarea de renovare a locaşului unde săvârşim Sfintele Slujbe după Tradiţia noastră Sfântă ortodoxă.

„…am găsit astăzi la biserica noastră din Straubing pe Părintele nostru singur! Am intrebat: Dar singur Părinte? Nu soră Daniela, cu Dumnezeu!!! – un răspuns extraordinar de adevărat Părinte, cei ce-L iubesc pe Dumnezeu niciodata nu sunt singuri…” (Daniela Ostermaier)

La început am fost puţin descurajaţi, însă după apelul nostru mulţi credincioşi au venit şi ne-au ajutat să ducem lucrarea la bun sfârşit.

Renovarea Capelei Bisericii Ortodoxe Române din Straubing, Mai 2016 - Cronică în imagini

Renovarea Capelei Bisericii Ortodoxe Române din Straubing, Mai 2016 – Cronică în imagini

Mulţumim pe această cale tuturor celor care Citeste tot articolul

Mândria este cel mai mare păcat dintre toate păcatele şi începutul oricărui păcat

Cele şapte păcate capitale sunt: mândria, iubirea de argint, desfrânarea, pizma sau invidia, lăcomia, mânia şi lenea.

Mândria, care, după cuvântul Sf. Scripturi, izvorăşte din inima omului, este preţuirea de sine peste măsură şi atitudinea de superioritate sau de dispreţ faţă de ceilalţi oameni.

Deoarece prin mândrie au căzut atât îngerii cei răi, cat şi cei dintâi oameni, mândria este privită ca începutul păcatului.

Cel ce se lasă cuprins de păcatul mândriei uită că tot ce are a primit de la Dumnezeu, nesocoteşte poruncile divine, se laudă numai pe sine, vorbeşte de rău pe altul, este făţarnic, se răzvrăteşte împotriva autorităţilor şi rânduielilor comunităţii (să ne amintim aici de pilda vameşului şi a fariseului…).

Vameşul şi fariseul: Mândria este cel mai mare păcat dintre toate păcatele şi începutul oricărui păcat

Vameşul şi fariseul: Mândria este cel mai mare păcat dintre toate păcatele şi începutul oricărui păcat

Sfântul Casian Romanul, vorbind despre acest păcat, spune: Citeste tot articolul

Invitaţie la Hramul Parohiei Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Straubing: 21-22 Mai 2016

Iubiţi credincioşi şi credincioase, dragi fraţi şi surori întru Domnul,

cu aleasă bucurie duhovnicească vă invităm să prăznuiţi împreună cu noi, primul Hram al Parohiei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Straubing în anul mântuirii 2016.

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

Programul Sfintelor Slujbe este următorul:

Sâmbătă, 21 mai 2016:
– la ora 08:30 – Utrenia
– la ora 10:00 – Sfânta Liturghie;
Datorită faptului că mulţi credincioşi lucrează în această zi, vom sărbători Hramul Parohiei în ziua de Duminică 22 mai 2016.

Duminică, 22 mai 2016:
– la ora 08:30 – Utrenia
– la ora 10:00 – Sfânta Liturghie şi Sărbătoarea primului Hram al Parohiei, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Straubing.

Vă invităm să prăznuiţi împreună cu noi acest Hram al Parohiei, precum şi la Agapa frăţească ce va urma la finalul Sfintei Liturghii. Credincioşilor care doresc să contribuie la Agapă, îi rugăm să o facă şi le mulţumim anticipat pe această cale, pentru tot sprijinul şi osteneala Citeste tot articolul

Trei întrebări şi trei răspunsuri de folos de la Avva Iulian Prodromitul referitoare la vremurile pe care le trăim

1. Părinte sunt vremuri destul de tulburi, amestecate. Trebuie multă dreaptă socotinţă în ceasul acesta. Eu am tras nădejde să nu prind vremurile din urmă, să nu trebuiască să-mi probez credinţa. Ce sfat de viitor îmi daţi?

Să fii tare în credinţă! Şi dacă trebuie să alegi, să’ţi aduci aminte ce a spus apostolul: „Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni” (FA 5, 29). Şi atunci i-au bătut „iar ei au plecat din faţa sinedriului, bucurându-se că s-au învrednicit, pentru numele Lui, să sufere ocară” (FA 5,41). La asta trebuie să ne aşteptăm şi noi şi tot aşa trebuie să ne bucurăm de prigoană! Că asupririle nasc sfinţenie.

Avva Iulian Prodromitul

Avva Iulian Prodromitul

2. Părinte, lăsând la o parte toată teologhisirea, eu… ca om simplu, ce să fac să mă mântuiesc?

Primul lucru să te duci la un duhovnic şi să te spovedeşti. Şi de-acuma te va învăţa el mai departe ce să faci. Nu trebuie însă să te încrezi în judecata ta şi în toate cele pe care le citeşti. Du-te mai întâi la duhovnic şi mărturiseşte cu inima frântă şi smerită, dinlăuntrul tău, toate păcatele. Ia aminte şi fă asemenea vameşului ce-şi batea pieptul zicând „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosul” şi te vei îndrepta.

Să-ţi vezi păcatele tale. Asta e adevărata pocăinţă şi primul lucru pe care trebuie să-l faci Citeste tot articolul

Întâlnire de suflet cu un vechi prieten: Părintele Constantin Necula

Doamne ajută dragii mei. Aflându-mă la Nürnberg cu ocazia Adunării Eparhiale din acest an, am avut deosebita bucurie să reîntâlnesc un vechi prieten: Părintele Dr. Constantin Necula. Ca de obicei, astfel de întâlniri sunt de fiecare dată urmate de bucurii şi emoţii duhovniceşti.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate, fie Numele Lui binecuvântat.

Întâlnire de suflet cu un vechi prieten: Părintele Constantin Necula

Întâlnire de suflet cu un vechi prieten: Părintele Constantin Necula

Cu toata dragostea, al vostru, de tot binele voitor şi rugător către Domnul,
Părintele Vasile Florin Reuţ

Hristos a Înviat!