Rugăciuni începătoare după Sărbătoarea Sfintelor Paşti

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! (de 3 ori)

De la Paşti şi până la Înălţarea Domnului, în locul rugăciunii „Împărate Ceresc”, se spune troparul Învierii:

„Hristos a Înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. (de trei ori)

Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

PreaSfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh – Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne irtă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Amin.

Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că Slava Domnului peste tine a răsărit! Saltă acum şi te bucură Sioane, iară tu curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru Învierea Celui născut al tău.

După aceste rugăciuni se pot adăuga rugaciunile zilnice (Crezul, Psalmul 50, etc…)

O zi binecuvântată tuturor!