Pe Tine Te laudam

Pe Tine Te lăudăm (Interpretează Corul Byzantion)

Pe Tine Doamne Te slăvesc
Tot ce-i ceresc şi pămîntesc
Pe Tine Te lăudăm

Văzduhul tot cu nori şi vînt
Ţie-Ţi slujesc ca unui Sfînt
Pe Tine Te lăudăm

Pământu-ntreg cît e de greu
Se-nvîrte tot de dragul tău
Pe Tine Te lăudăm

Şi întreagă natura Ta
Ţi-nalţă pururi Osana
Pe Tine Te lăudăm

Şi tot ce mişcă Ţie-Ţi spun
Că eşti puternic şi eşti bun
Noi pe Tine Te lăudăm

Împărăţeşti şi dai vieţi
Sărmanei făpturi pămînteşti
Noi pe Tine Te lăudăm

Cel ce din tină la-nceput
Ai făcut om precum ai vrut
Pe Tine Te lăudăm

Şi l-ai pus în grădina Ta
Să fie stăpîn peste ea
Pe Tine Te lăudăm

Dar el voindu-se-mpărat
A căzut grabnic în păcat
Pe Tine Te lăudăm

Şi l-ai trimis din faţa Ta
Să-şi plîngă fapta lui cea rea
Pe Tine Te lăudăm

Dar nu-ndelung Tu Te mînii
Şi mîntuire i-aduci lui
Noi pe Tine Te lăudăm

Că din Fecioară Tu ai luat
Şi lege nouă Tu i-ai dat
Noi pe Tine Te lăudăm

Cela ce fiul desfrînat
În ţară iarăşi l-ai chemat
Pe Tine Te lăudăm

Şi orbului întunecat
Lumină-n ochi i-ai picurat
Pe Tine Te lăudăm

Iar în Betania alergînd
L-ai scos pe Lazăr din mormînt
Pe Tine Te lăudăm

La ucenici în foişor
Ce hrană sfîntă le-ai dat lor
Pe Tine Te lăudăm

Şi din mormînt te-ai ridicat
Golind tot neamul de păcat
Noi pe Tine Te lăudăm

Iar Duhul Tău ceresc avînd
Ne dă nadejdi, ne dă şi cînt
Noi pe Tine Te lăudăm

Pe Tine Doamne Te chemăm
Cînd ne rugăm şi ne-nchinăm
Pe Tine Te lăudăm

Cînd sufletul ne e-ncărcat
Şi de dureri şi de păcat
Pe Tine Te lăudăm

Ajută-ne, ne mîngîie
Şi din necaz ne mîntuie
Pe Tine Te lăudăm

Cela ce ai bogate mili
Ai grijă şi de cei umili
Pe Tine Te lăudăm

Ai milă de făptura ta
Pradă pierzării n-o lăsa
Noi pe Tine Te lăudăm

Umbreşte-ne cu harul Tău
Să nu ne biruie cel rău
Noi pe Tine Te lăudăm

Umbreşte-ne cu harul Tău
Să nu ne biruie cel rău
Noi pe Tine Te lăudăm