Un mare ADEVĂR despre Biserica şi Credinţa Ortodoxă (VIDEO) necunoscut de mulţi CREŞTINI: Trebuie să aflaţi asta!

– Părinte, trebuie să recunoaşteţi că Biserica pierde teren…

– Da unde a avut tarlale şi le-a pierdut?

– Nu părinte, din ce în ce mai mulţi creştini se duc la secte!

– Nu numărul contează… În Împărăţia lui Dumnezeu nu-i stână. Nu se mulg oile şi se face brânză.

În Împărăţia lui Dumnezeu se măsoară harismele.. urcăm pe trepta virtuţii, întaia, a doua, până la a 33-a şi de acolo în întalnirea cu Hristos în Slavă!

Biserica are nevoie de suflete cinstite, are nevoie de suflete corecte, de suflete adevărate, are nevoie de creştini trăitori care să ardă ca făclia în sfeşnic, de aceea vezi lumânarea care arde în faţa unei icoane, asta-i simbolul unui creştin în rugăciune. Aşa trebuie să fii tu!

 

Duhul Sfânt nu te perie, nu tolerează, nu te suportă în păcat.. fuge de tine pur şi simplu! Iar când noi suntem lipsiţi de Duhul Sfânt, pacatele noastre ne-au despărţit de el.

… căci este scris: „Cine nu are Biserica de mamă, nu-l are pe Dumnezeu de tată!” În momentul în care ai Sfânta Biserică de mamă, ai și pe Duhul Sfânt de acoperire și de pavăză…

Pentru că „În Biserica Slavei Tale stând, nouă în Cer ni se pare a sta…!”  

De ce? Pentru că „Biserica este Cerul pe pământ!”

Fiecare eretic care fuge din biserică si găseşte o altă biserică, pe măsura încăpăţânării şi răutăţii lui.. ştiţi ce este? Este un nou Adam în slujba dracului.

Aşa cum a căzut Adam la pomul vieţii în loc să mănânce din Potir şi să fie veşnic viu, aşa te duci tu şi mănânci otrava învăţăturii greşite. Şi iarăşi se face „dumnezeu” prin sfatul dracului. Şi uite aşa se umple lumea de Adami căzuţi, şi degeaba s-a răstignit Hristos.

De ce se spune asta? Pentru că în momentul în care lepezi haina de lumină şi hrana cea veşnică din potir, adevaratul sânge a lui Hristos şi adevaratul trup a lui Hristos, şi te duci şi mănânci din lăturile celor care au pierdut lucrarea Duhului Sfânt, şi vin pe marginea învăţăturii scripturii să mai scrie o altă învăţătură… ce le spune Pavel: Antihriştii sunt între voi!

Pentru că sunt patru păcate mari:

1 – Deznădejdea de a nu crede că Dumnezeu te poate ierta!

2- Încrederea prea mare în tine, crezând că-l poţi prosti pe Dumnezeu şi că tu eşti deştept!

3- Lepădarea Învăţăturii sănătoase Revelate din Cer!

4- Apostazia, rătăcire de credinţă!

Acestea te despart de Duhul Sfânt în vecii vecilor,  feriţi-vă de ele cât puteţi pentru că, curvarul se poate spăla de păcat, beţivul se poate spăla de păcat şi se poate curăţi pentru că de aceea avem Duhul Sfânt şi Taina Pocăinţei în biserică..

Dar în momentul în care ai plecat din Biserică… Baiete, te-a mâncat LUPUL CEL ÎNŢELEGĂTOR DE SUFLETE şi te-a făcut cu totul mădular diavolului!

Părintele Calistrat Chifan

Părintele Calistrat Chifan

Părintele Calistrat Chifan

Sursa și Predica integrală: youtube.com/watch?v=fHvNtDqkqME