Nu o spun eu, o spune viata, o spune Bunul Dumnezeu… si stim si noi ca niciodata nu vom primi bine din rau

Nu o spun eu, o spune viaţa, o spune Bunul Dumnezeu… și știm și noi că niciodată nu vom primi bine din rău

Sunem minţiţi în toată vremea
Fiindcă noi înșine minţim.
Suntem dispreţuiţi de ceilalţi
Fiindcă și noi dispreţuim.

Suntem trădaţi și daţi necinstei
Fiindcă trădăm și necinstim.
Curvesc și ni se spurca fii
Fiindcă noi înșine curvim.

Nu o spun eu, o spune viata, o spune Bunul Dumnezeu... si stim si noi ca niciodata nu vom primi bine din rau * www.credinta-ortodoxa.com

Nu o spun eu, o spune viata, o spune Bunul Dumnezeu… si stim si noi ca niciodata nu vom primi bine din rau * www.credinta-ortodoxa.com

Suntem abandonaţi de ceilalţi
Batjocoriţi și clevetiţi
Fiindcă noi înșine am făcu-o
Și am fost nedrepţi și necinsţi.

Suntem urâţi de multă lume
Fiindcă-am făcut acest păcat
Și înșelati și-n casnicie
Fiindcă și noi am înșelat.

Nu ne iubesc semenii noștri
Findcă nici noi nu îi iubim.
Și ce-oferim noi către ceilalţi
Aceiași mai târziu primim.

Nu-i nici un drept pe’această lume
Ca să ne fie încălcat
Fără ca noi -de bună voie-
Să nu-l îl facem prin păcat.

Nu-i vină s-o purtam în viaţă
Fără ca noi să nu greșim
Sau cei ce îi avem în grijă,
Ori pentru acei care-i smintim.

Nu-i boală s-o purtăm pe lume
Ca să nu fie consecinţă
A vinei noastre personale
Sau spre sporirea în credinţă.

Cu ce măsură facem raul
Cu’aceiași o vom și primi
Și-om fi iubiţi de ceilalţi semeni
Atâta cât îi vom iubi.

Toţi vrem doar bine de la semeni.
Belșug si cinste, desfatare
Trădând, minţidu-i și’înșelandu-i
Și ne’acordandu-le iertare.

Toţi facem nedreptăţi -tot timpul-
Și toate formele de rău
Și’apoi ne plângem și de milă
Și’l acuzăm pe Dumnezeu.

Suntem lipsiţi de bunătate
De curăţie și lumină
Dar socotim că-n răul nostru
Suntem tot timpul fără vină.

Tot ce-i povară si durere
În noi, în jur, în tot poporul,
E consecinţa vieţii noastre
Că-n ea ne vine viitorul.

Tot raul ce-am facut’nainte
Ni se va face și mai greu
De nu ne spovedim pacatul
Și nu venim la Dumnezeu.

Salvarea noastră și a ţarii
E numai sincera credinţă
În curăţia ortodoxă
Ce se câștigă-n pocăinţă.

Nu o spun eu. O spune viaţa.
O spune Bunul Dumnezeu
Și știm și noi că niciodată
Nu vom primi bine din rău.

de Nicolae Mirean