Mulţumesc

Markus merse într-un magazin pentru a cumpăra pâine.

„Mulţumesc pentru pâine”, spuse Markus vânzătoarei.

„Nu-mi mulţumi mie, spuse vânzătoarea, ci celui care mi-a livrat-o. Eu o păstrez aici până va fi vândută”.

De aceea, Markus mulţumi livrantului.

„Nu-mi mulţumi mie, spuse livrantul, ci aceluia care a copt-o”.

De aceea, Markus mulţumi brutarului.

„Nu-mi mulţumi mie, spuse brutarul, ci aceluia care mi-a dat făina”.

De aceea, Markus mulţumi morarului.

„Nu-mi mulţumi mie, spuse morarul, ci celui care mi-a adus grâu la măcinat”.

De aceea, Markus mulţumi magazionerului.

„Nu-mi mulţumi mie, spuse magazionerul, ci ţăranului care mi-a dat grâul”.

De aceea, Markus mulţumi ţăranului.

„Nu-mi mulţumi mie, spuse ţăranul, ci aceluia din care a crescut grâul”.

De aceea, Markus mulţumi seminţei.

„Nu-mi mulţumi mie, spuse sămânţa, ci celor cu ajutorul cărora am crescut”.

De aceea, Markus mulţumi pământului, ploii şi soarelui.

„Nu ne mulţumi nouă, spuseră acestea, ci celui care ne-a creat”.

De aceea, Markus mulţumi lui Dumnezeu. El se rugă astfel:

„Mulţumesc, Doamne, pentru pământ, ploaie şi soare şi pentru sămânţa care creşte, şi pentru ţăran. Mulţumesc, că permiţi omului să construiască hambare. Mulţumesc pentru magazioneri şi pentru morari. Mulţumesc pentru brutari şi pentru livranţi şi pentru vânzători. Mulţumesc, Doamne, pentru pâine. Amin”.