Duhovnicul era Hristos!

Duhovnicul era Hristos!

Când monahul acela a venit în locul unde se fac mărturisirile, s-a uitat la duhovnic, un bătrân cu părul alb, și a văzut că fața lui era tânără ca a unui băiat și strălucea cu totul și era asemenea lui Hristos.

În Postul Mare, în timpul vecerniei, la Vechiul Russikon, Domnul i-a dat unui monah să vadă pe ieromonahul Avraamie în chipul lui Hristos. Bătrânul duhovnic luase epitrahilul și se pregătea să-l mărturisească.

Când monahul acela a venit în locul unde se fac mărturisirile, s-a uitat la duhovnic, un bătrân cu părul alb, și a văzut că fața lui era tânără ca a unui băiat și strălucea cu totul și era asemenea lui Hristos.

Atunci monahul a înțeles că duhovnicul stă (își săvârșește slujirea sa) în Duhul Sfânt și că prin Duhul Sfânt îi sunt iertate păcatele celui ce se pocăiește.

Dacă oamenii ar vedea în ce slavă slujește preotul, atunci la această vedere ar cădea la pământ; și dacă preotul însuși s-ar vedea în ce slavă cerească stă (își săvârșește slujirea sa), ar deveni un mare nevoitor (ascet) ca să nu întristeze cu nimic harul Duhului Sfânt care viază în el.

Duhovnicul era Hristos! * www.credinta-ortodoxa.com

Duhovnicul era Hristos! * www.credinta-ortodoxa.com

Sursa: doxologia.ro, Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, Editura Deisis