Cred în înviere

Un oarecare om îl întrebă odată pe marele fizician Isaak Newton:

„Crezi că omul, după ce prin moarte a devenit praf şi cenuşă, poate să învie din morţi?”.

Fizicianul îi răspunse: „Cred, cum să nu cred”.

Omul îl întrebă mai departe:

„Poţi să-mi dovedeşti lucrul acesta?”

Newton îi răspunse: „Da, voi încerca”.

El luă un pumn cu nisip şi unul cu pilitură de fier, le amestecă şi apoi îl întrebă pe acel om:

„Crezi că se poate despărţi nisipul de această pilitură de fier?”

Omul îi răspunse: „Nu, cum să se poată!”

Newton luă atunci un magnet, îl apropie de grămadă şi adună laolaltă toată pilitura de fier, despărţind-o astfel de nisip. Apoi adăugă:

„Dacă Dumnezeu a dat atâta putere acestui magnet ca să poată atrage toată pilitura de fier, nu va avea El oare atâta putere, încât să poată învia pe oameni din morţi? Cu siguranţă că da”…