„Aşa vorbeşte Domnul Slavei” – Părintele Vasile Florin Reuţ

Părintele Vasile Florin Reuţ: Priceasna „Aşa vorbeşte Domnul Slavei…”

Aşa vorbeşte Domnul slavei,
În glasul Sfintei Liturghii,
Deşi M-am înălţat la ceruri,
Eu nu vă las,
Eu nu vă las orfani copii…

***

„Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor Tăi, cu făgăduința Sfântului Duh; încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii.”

„Plinind rânduiala cea pentru noi și cele de pe pământ împreunându-le cu cele cerești, Te-ai înălțat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, nicidecum despărțindu-Te, ci rămânând nedeșertat și strigând celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră.”

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă cu frică și cu cutremur aduc Ție mulțumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău.

Te slăvesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea Ta, Îți mulțumesc și cu smerenie mă rog nemăsuratei și negrăitei Tale milostiviri ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște. Și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțumire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.” (Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu)

„Cine nu are biserica de mamă Nu-l are pe Dumnezeu de tată”

SLAVĂ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE!

Vă aşteptăm cu drag în mijlocul comunităţii noastre:

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
„SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA” STRAUBING
Un loc de suflet pentru suflet, un colţişor de „acasă” pentru toţi românii!

Adresa:
Ehemalige Jesuitenkirche,
Theresienplatz 46, 94315 Straubing (lângă sediul Poliţiei)

Preot Paroh Vasile Florin Reuţ
Tel.: 0941-3074074
pr.reut@credinta-ortodoxa.com

***