Rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos pentru izbăvire de boală

Preaputernice şi slăvite Doamne, Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră!

Din adâncul inimii Te rog să primeşti sme­rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală! Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre fo­losul său.

Că noi neputincioşi suntem şi nu îl pu­tem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău Citeste tot articolul

Rugăciunea bolnavului înainte de operaţie

Doamne, Dumnezeul meu, mărturisesc înaintea feţei Tale neputinţele şi slăbiciunile mele cele multe. Frică mare m-a cuprins înaintea acestei încercări, în loc să mă cuprindă încrederea în pronia Ta şi în grija pe care o porţi oamenilor. Dacă nu m-ar fi acoperit harul Tău, furtuna deznădejdii m-ar fi doborât la pământ. Nu am, Atotputernice Doamne, curajul pe care îl au aleşii Tăi înaintea încercărilor vieţii, dar tot ce pot să fac este să cad cu frângere de inimă înaintea Ta şi să Te rog să nu mă laşi fără ajutor. Tu, Doamne, Cela Ce eşti doctor ceresc, tămăduieşte-mă prin mâna doctorului pământesc, ca să Te laud în toate zilele vieţii mele. Amin.

Credința pe care o avem doar „în suflet” – e de fapt o lipsă de credință…

Pentru toți acei care nu merg la Biserica, căci îl au pe Dumnezeu în suflet le propun următorul exercițiu: să și mâncați și să beți în suflet, să vă căsătoriți în suflet. V-a plăcut de o tânără, căsătoriți-vă cu ea… în suflet și atât…Da, ați putea încerca și salariul să-l ridicați „în suflet”…

Credința pe care o avem doar „in suflet” – e de fapt o lipsă de credință…

Să luăm aminte, dragii mei!

Sursa: Pr. Dmitrii Smirnov, altarulathonit.com

Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Daruri pentru câteva suflete necăjite din localitatea Şerbăuţi, Suceava – acţiunea filantropică a Bisericii Ortodoxe Române Straubing, Decembrie 2016 – prima parte

Dragi prieteni, cu ajutorul şi binecuvântarea Bunului Dumnezeu şi prin bunavoinţa şi dărnicia multora dintre frăţiile voastre, am reuşit şi în anul 2016 să adunăm suma de 1700 de Euro, bani cu care, conform tradiţiei Bisericii Ortodoxe Române din Straubing, am încercat să aducem o rază de bucurie, la câteva familii cu o situaţie materială aflată sub limita existenţei (aici am vizat mai ales familiile cu mulţi copii, bătrânii bolnavi şi singuri, orfanii, etc.).

Aceşti bani au fost repartizaţi la prietenii noştri din România, care ne-au ajutat şi în anii trecuţi să desăvârşim proiectul nostru. Ne-am dori sa putem face mult mai mult, dar ne limitam la ceea ce avem si vom mai primi in continuare de la fratiile voastre.

Daruri pentru câteva suflete necăjite din localitatea Şerbăuţi, Suceava - acţiunea noastră din Decembrie 2016

Daruri pentru câteva suflete necăjite din localitatea Şerbăuţi, Suceava – acţiunea noastră din Decembrie 2016

Iată că putem să vă arătăm câteva fotografii de la actiunea noastră de într-ajutorare a celor nevoiaşi din localitatea Şerbăuţi – Suceava.

Mulţumim pe această cale Părintelui Cătălin Maxim şi Asociației Eugen Siretean din această localitate, precum şi doamnei Daneliuc Nicoleta de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava Citeste tot articolul

Întâmpinarea Domnului

„Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor şi slava poporului Tău Israel” (Luca 2, 29-32).

În cadrul slujbelor bisericeşti, principalul fond îl constituie cel biblic. Cea mai mare parte a formulărilor liturgice pe care le auzim, până astăzi, în cadrul liturgic vin din cuvintele Sfintei Scripturi. Încă din primele trei secole, creştinii au folosit cântări şi rugăciuni de inspiraţie biblică. Pe lângă cântarea Maicii Domnului şi a Sfintei Proorociţe Ana, cea mai veche rugăciune biblică utilizată în cultul liturgic creştin este rugăciunea „Acum slobozeşte”.

Întâmpinarea Domnului

Întâmpinarea Domnului

Această veche rugăciune subliniază credinţa Bisericii în cele două firi ale Mântuitorului Iisus Hristos – dumnezeiască şi omenească. Bătrânul Simeon ne transmite, peste veacuri, că Iisus este adevăratul Mesia, Cel care va izbăvi întreg neamul omenesc de robia morții Citeste tot articolul

RUGĂCIUNE pentru fericirea şi bunăstarea copiilor către Domnul Iisus Hristos

Doamne Iisuse Hristoase! Fie mila Ta asupra copiilor mei (numele), păzeşte-i pe ei sub acoperământul Tău, ocroteşte-i de toată pofta vicleană, depărtează de la ei pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul, deschide-le urechile şi ochii inimii, dăruieşte umilinţă şi smerenie inimilor lor. Doamne!

Cu toţii suntem zidirea Ta: îndură-Te de copiii mei (numele) şi întoarce-i la pocăinţă.

Mântuieşte-i, Doamne, şi miluieşte-i pe copiii mei (numele), şi luminează-le mintea cu lumina înţelegerii Evangheliei Tale, şi povăţuieşte-i în calea poruncilor Tale, şi învaţă-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul nostru.

Amin.

Mântuitorul Iisus Hristos: "Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu." (Marcu 10, 14)

Mântuitorul Iisus Hristos: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu.” (Marcu 10, 14)