Soția mea (soţul meu) este de altă religie. Ce trebuie să facem pentru a ne putea căsători religios?

Pentru a putea primi Sfânta Taină a Cununiei în Biserica Ortodoxă, soția sau soţul trebuie să fie primiţi la credința ortodoxă. Aceasta este singura soluție! Vor trebui să treacă prin niște etape pentru ca în final să primească Sfântul Botez! După ce vor fi botezaţi ortodox se vor putea cununa fără nici o problemă. Desigur, este esențial ca şi ei să își dorească acest lucru.

Iată ce spune rânduiala primirii la Ortodoxie a celor de alte credințe:

„După ce preotul a luat cunoştinţă despre dorinţa unei persoane de a veni la Ortodoxie, el înştiinţează în scris, pe ierarhul său eparhiot despre aceasta, trimiţând şi cererea candidatului (n.n. există un model de cerere) scrisă şi semnată de el (sau, în cazul copiilor, de un părinte sau un tutore legal).

Soția mea (soţul meu) este de altă religie. Ce trebuie să facem pentru a ne putea căsători religios?

Soția mea (soţul meu) este de altă religie. Ce trebuie să facem pentru a ne putea căsători religios?

După ce a primit în scris binecuvântarea pentru începerea catehizării, mai întâi îl întreabă pe cel ce vine la Ortodoxie despre toate credinţele şi învăţăturile rătăcite la care a fost părtaş până atunci, arătându-i cu dovezi din Sfânta Scriptură greşelile lor. Apoi îl învaţă cu stăruinţă şi-l întăreşte în credinţa ortodoxă, povăţuindu-l cum să vieţuiască în chip plăcut lui Dumnezeu.

De asemenea, acesta va avea un naş, credincios cunoscător şi trăitor al dreptei credinţe, care să-i fie bun sfătuitor, atât în vederea primirii la Ortodoxie, cât şi după aceea. Primirea nu trebuie făcută în grabă, pentru a avea timp să cunoască bine învăţătura de credinţă ortodoxă şi dreapta vieţuire.

Catehizarea durează de obicei şase luni, sau cel puţin trei luni cu recomandarea preotului pregătitor. În acest timp, va participa la sfintele slujbe (stând, în calitate de catehumen, în pronaosul bisericii), va ţine posturile rânduite, stăruind în rugăciune şi în citirea catehismului ortodox, precum şi a altor cărţi folositoare pentru suflet.

Când preotul socoteşte că acesta a înţeles dreapta învăţătură şi vieţuire şi cunoaşte că este hotărât să devină credincios al Sfintei Biserici Ortodoxe, rânduieşte ziua primirii lui, îndemnându-l să postească timp de o săptămână, înainte de săvârşirea slujbei cuvenite, şi să se pregătească pentru a-şi mărturisi toate păcatele sale.

Primirea la Ortodoxie se poate face în cadrul unei parohii, dar şi al unei mănăstiri, cu binecuvântarea chiriarhului.”

Iată o sumarizare a pașilor:

1. Căutarea unei parohii/mănăstiri și a unui preot care să vă călăuzeacă în acest demers;
2. Realizarea unei cereri care să fie adresată episcoplui locului și care să fie semnată și de preotul de la punctul 2;
3. Catehizarea (perioada în care veți învăța și vă veți însuși adevărurile de credință creștin-ortodoxe);
4. Spovedania sau mărturisirea păcatelor;
5. Slujba propriu-zisă de primire la Ortodoxie;

Vă îndemn să luați legătura cu un preot ortodox din localitatea în care aveți domiciliul, să îi vorbiți despre intenția dumneavoastră și să îl rugați să vă ofere ajutorul.”

Aşadar, dacă soția sau soţul este de acord cu toate acestea, esențial este să găsiţi un preot care să vă ajute.

Nu vă dezamăgiți dacă un preot sau altul nu se arată foarte deschis spre a vă asista în cele de mai sus. Fiecare om are scăderile și slăbiciunile lui!

Rugaţi-vă lui Dumnezeu să vă scoată în cale preotul potrivit și sunt convins că așa va fi!

Bunul Dumnezeu să vă lumineze!

Sursa: doxologia.ro