Rugăciune pentru încetarea epidemiei de Coronavirus

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti bogat în milă şi cu purtarea Ta de grijă cea înţeleaptă, ocârmuieşti viaţa noastră, ascultă rugăciunea noastră, primeşte pocăinţa noastră pentru păcate, opreşte această boală molipsitoare Coronavirus, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.

Rugăciune pentru încetarea epidemiei de Coronavirus

Rugăciune pentru încetarea epidemiei de Coronavirus

Cel ce eşti Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, dăruieşte însănătoşire celor cuprinşi de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoşi îi ocroteşte de orice boală.

Binecuvintează, întăreşte şi păzeşte, Doamne, cu harul Tău, pe toţi cei care, cu iubire de oameni şi jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.

Îndepărtează toată boala şi suferinţa din popor şi ne învaţă să preţuim viaţa şi sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruieşte-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credinţă neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău şi de dragoste faţă de Tine şi de aproapele.

Că al Tău este a ne milui şi a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

***

Sondergebet zur Beendigung der Coronavirus-Epidemie

„Herr, unser Gott, der Du reich an Erbarmen bist und mit deiner weisen Vorsehung unseren Leben begleitest, erhöre unserem Gebete, empfange unsere Buße für die Sünden, und beendige diese neue Epidemie wie du die Züchtigung deines Volkes zur Zeit Davids abgebrochen hast.

Sondergebet zur Beendigung der Coronavirus-Epidemie

Sondergebet zur Beendigung der Coronavirus-Epidemie

Du bist der Arzt unserer Seelen und Leiber. Dafür heile diejenigen die krank sind, richte sie vom Schmerzenslager auf, damit sie dich, den barmherzigen Erlöser, verherrlichen. Schütze und bewahre diejenigen, die gesund sind, vor aller Krankheiten.

Segne, stärke und beschütze, Herr, mit deiner Gnade alle, die mit großer Menschenliebe und Opferbereitschaft um die Kranken zu Hause oder in Krankenhäusern sich kümmern.

Vertreibe die Krankheit und das Leiden des Volkes und lehre uns, das Leben und die Gesundheit als deine Gaben zu schätzen.

Schenke uns, Herr, deinen Frieden und erfülle unseren Herzen mit unerschütterlichen Glauben an deine Beschützung, an die Hoffnung deiner Hilfe und an unsere Liebe zu Dir und zu den Nächsten.

Denn dir ist es eigen, dich zu erbarmen und uns zu erretten, unser Gott, und dir senden wir Lobpreis empor, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen!”