Rugaciune – Parintele Vasile Florin Reut

Rugăciune – Părintele Vasile Florin Reuţ

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Dă Doamne, la toată lumea asta, care cu credinţă cheamă Numele Tău cel Sfânt, temut şi slăvit: sănătate, iertare de păcate, tot ceea ce este spre binele şi folosul fiecăria, căci numai Tu ştii, Doamne, tot ce ne trebuie nouă, mai înainte de a cere noi de la Tine;

Dă Doamne, de asemenea şi tuturor celor apropiaţi mie: soţiei , copiilor, părinţilor, surorii, rudeniilor, credincioşilor parohiilor pe care prin mila Ta le păstoresc, celor care mă iubesc şi celor care mă urăsc, precum şi tuturor celor care mă urmează pe calea aceasta îngustă şi grea, dar atât de frumoasă, spre mântuire;

Rugăciune - Părintele Vasile Florin Reuţ

Rugăciune – Părintele Vasile Florin Reuţ

Iartă-i Doamne pe toţi vrăjmaşii noştrii, văzuţi şi nevăzuţi, ştiuţi şi neştiuti şi pe toţi cei care încearcă să ne facă rău în felurite chipuri, luminează mintea lor, Doamne şi întoarce-i de la răutatea lor pe calea cea dreaptă a Împărăţiei Tale, ca nici unul dintre dânşii să nu piară, ci toţi împreună să ne mântuim;

Binecuvintează-i Doamne şi pe toţi binefăcătorii noştrii, văzuţi şi nevăzuţi, ştiuţi şi neştiuţi şi pe toţi cei care lucrează binele şi pacea în lume şi rânduieşte-le tot ceea ce le este lor de folos şi spre mântuire;

…iar la urmă, dă-mi Doamne şi mie, păcătosului, după mare mila Ta, tot ceea ce crezi Tu Doamne că-mi este mie de folos şi-i bineplăcut înaintea Ta.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, în veci! Amin!