O rugăciune pentru copii, alcătuită de episcopul Nicolae Velimirovici

O, Atotbunule Domn Iisus Hristos, Carele ai fost cândva însuţi prunc şi Care îi iubeai şi-i binecuvântai pe copii, ai milă de copiii timpului nostru şi îi binecuvintează şi îi mântuieşte – aşa încât copiii nebotezaţi să fie botezaţi, iar cei botezaţi să fie întăriţi în credinţa lor în Tine, Tu Cel Ce esti Adevărat cel veşnic, precum şi în dragostea lor pentru Tine, Cel Ce esti Dragostea nemărginită.

O rugăciune pentru copii, alcătuită de episcopul Nicolae Velimirovici

O rugăciune pentru copii, alcătuită de episcopul Nicolae Velimirovici

Mântuieşte, o, Doamne, pe acei copii ai căror părinţi necredincioşi sunt loviţi de ateism şi îndreptează-i către Tine, singurul lor Mântuitor şi mântuirea sufletelor lor. Mântuieşte, o, Atotsmeritule Doamne, şi pe acei copii pe care dascălii cei răi, fără Dumnezeu şi fără suflet, îi înstrăinează de Tine, Creatorul lor, vrând a-i preschimba într-o haită de câini.

Mântuieşte, o, Doamne, şi pe acei copii al căror suflet curat este pângărit de toată imoralitatea de pe străzi, din teatre şi de la televiziune – mântuieşte-i de necurăţia străzilor şi a teatrelor şi de orice altă necurătie.

Mântuieşte, o, Atotmilostive Doamne, şi pe acei copii care sunt orfani şi au căzut în mâinile unor paznici plini de cruzime, ori ai unor părinţi vitregi şi răi, sau de cei care ar trebui să-i crească şi nu o fac – mântuieşte-i de ascultarea cuvintelor blasfemiatoare şi de vederea unor fapte urâte.

Mântuieşte, o, Fiule al lui Dumnezeu, pe fiii fiilor oamenilor, pe care lumea îi trage încoace şi încolo în numeroase treburi şi ocupaţii fizice ori intelectuale, fără a le oferi vreo pregătire în sfânta Ta lege, oferindu-le gândurile cele bune, întru adevăr şi milă şi în toate faptele bunătăţii şi credincioşiei.

Ajută-i pe copiii acestui veac, o, Atotputernicule, astfel încât aceştia să poată creşte şi maturiza întru filiaţia divină şi cetăţenia cerească, spre veşnica lor mântuire şi spre slava numelui Tău. Amin.