Invitaţie la Sfânta Liturghie Arhierească şi Hramul Parohiei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Straubing – duminică 20 Mai 2018

Invitaţie la Hramul Parohiei Ortodoxe Române
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Straubing
în data de 20 Mai 2018

* Distribuiţi vă rugăm! *

Dragi fraţi şi surori întru Domnul, Parohia Ortodoxă Română „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Straubing îşi sărbătoreşte Hramul în fiecare an în data de 21 mai. Cu această ocazie, în ziua de Duminică 20 mai 2018, avem deosebita bucurie de a primi binecuvântare arhierească prin prezenţa în mijlocul nostru a Înalt Prea Sfinţiei Sale Dr. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord.

Invitaţie la Hramul Parohiei Ortodoxe Române „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Straubing în data de 20 Mai 2018

Invitaţie la Hramul Parohiei Ortodoxe Române
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
din Straubing în data de 20 Mai 2018

Vă invităm şi vă îndemnăm cu părintească dragoste să binevoiţi a fi părtaşi la această mare sărbătoare a parohiei noastre, să fim toţi alături în rugăciunile de mulţumire faţă de Bunul Dumnezeu, Maica Sa Preacurată şi Sfinţii Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi maica sa Elena, cu bucuria şi credinţa că şi pe viitor, rugăciunile lor şi ale Înalt Prea Sfinţiei Sale Serafim vor face ca mila şi iubirea Lui Dumnezeu, să înconjoare familiile şi casele noastre.

Sosirea Înalt Prea Sfinţiei Sale o aşteptăm in jurul orei 09:45, urmată la ora 10:00 de Sfânta Liturghie Arhierească. De aceea vă îndemn să veniţi, înainte de a începe, pentru a avea posibilitatea să participăm cu toţii, în primul rând prin rugăciune comună la acest mare eveniment.

Cu această ocazie vor fi aduse spre închinare pentru prima dată în Parohia noastră, Moaştele Sfinţilor Ghelasie de la Râmeţ, Nifon Patriarhul Constantinopolului, Iosif cel Nou de la Partoş, Ioan Maximovici şi Filaret cel Milostiv, Moaştele Sfinţilor Mucenici de la Aiud şi alte Sfinte Odoare.

Printre invitaţii de seamă, ne va onora cu prezenţa doamna Maria Stelzl, viceprimarul oraşului Straubing. Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Dr. Serafim Joantă se bucură în mod deosebit să vă întâlnească şi să vă binecuvinteze pe toţi.

După Sfânta Liturghie, va avea loc o agapă frăţească (pregătită ca de obicei de către bunele noastre credincioase) la care sunteţi invitaţi cu toţii. Cei care puteţi şi doriţi să contribuiţi, vă rugăm să aduceţi cele de trebuinţă pentru agapă (mâncare şi băutură). Vă mulţumim pentru sprijin şi înţelegere.

Vă aşteptăm cu frăţească dragoste să fiţi părtaşi la bucuria Parohiei noastre din Straubing şi să folosiţi această ocazie (poate) unică, de a vă închina şi ruga la Sfintele Moaşte.

Cu toată dragostea şi binecuvântare, al vostru de tot binele voitor şi rugător către Domnul Cel Înviat din morţi,

Părintele Vasile Florin Reuţ

Tel.: 0941 – 30 74 0 74
Contact: pr.reut@credinta-ortodoxa.com
Internet: http://www.credinta-ortodoxa.com/adresa-noastra/

P.S. Vă mulţumim anticipat pentru prezenţa dumneavoastră şi vă rugăm să distribuiţi anunţul. Pentru detalii privind organizarea vă rog să mă contactaţi la numerele de telefon cunoscute, printr-un E-Mail sau pur si simplu printr-un comentariu la acest articol.

***

Einladung zur Feier des Kirchenpatroziniums in Straubing am 20. Mai 2018
* Bitte teilen! *

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder in Christus,

die Rumänisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Heiligen Konstantin und Helena” Straubing e. V. feiert jedes Jahr am 21. Mai sein Kirchenpatrozinium. Zu diesem Feiertag, am Sonntag den 20. Mai 2018, besucht uns und zelebriert den Gottesdienst mit der Gemeinde Seine Eminenz Metropolit Dr. Serafim Joanta, Erzbischof und Metropolit für Deutschland und Zentraleuropa.

Einladung zur Feier des Kirchenpatroziniums in Straubing am 20. Mai 2018

Einladung zur Feier des Kirchenpatroziniums in Straubing am 20. Mai 2018

Ich lade Sie und Ihre Angehörigen ganz herzlich ein, uns durch Ihre Anwesenheit zu honorieren. Seine Eminenz erwarten wir bereits um ca. 09:45 Uhr. Die Göttliche Liturgie dauert vom ca. 10:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr und findet in der Ehemaligen Jesuitenkirche, Theresienplatz 46, 94315 Straubing statt. Anschließend wird eine Agape (Brüderliches Mahl) stattfinden, an den Sie auch ganz herzlich eingeladen sind.

Seine Eminenz Metropolit Dr. Serafim Joanta freut sich sehr, Sie begrüßen zu dürfen und auch paar Wörter mit Ihnen zu wechseln. Unter den Ehrengästen wird uns auch Frau Maria Stelzl, Bürgermeisterin der Stadt Straubing, die Ehre erweisen.

Auf Ihr Kommen freuen wir uns sehr. Ich bedanke mich im Voraus und wünsche Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit.

Mit den besten Segenswünschen für Sie und Ihre Angehörigen,

Ihr Pfarrer Vasile Florin Reut