Eu știu unde este apă adâncă…

Eu știu unde este apă adâncă…

Pe o corabie ce străbătea oceanul, călătorea cândva un om cam nervos de felul lui.

Într-o zi, îl tortură următoarea idee: Ce ar fi dacă la un moment dat corabia ar suferi un naufragiu? Se sui pe bord unde, plimbându-se îngândurat în sus și în jos, îl întâlni pe căpitan:

-Sunt în apele acestea stânci? Îl întrebă.

-Da, domnule! Răspunse căpitanul.

-Știi dumneata unde sunt stâncile? intrebă iarăși.

-Nu, aceasta nu o știu…

Frica omului deveni și mai mare:

-Ce, nu știi aceasta și totuși ești așa de liniștit? În orice moment ne putem izbi de una din aceste stânci și suntem pierduți!

Vorbele acestea nu-l scoaseră din sărite pe căpitan, care cunoștea drumul, și care ripostă zâmbind:

-Știu unde este apă adâncă…

Asemenea și noi! Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Calea, Adevărul și Viața; El este Cel care ne călăuzește, pe drumul cel mai drept, curat și frumos, spre Rai.

Cei care în viața lor se călăuzesc după învățături greșite și au ca avatar pe întemeietorii de religii proprii, nu vor ajunge la limanul cel ceresc printre prietenii lui Dumnezeu.