Cuvine-se cu adevărat – Axion estin, Aξιον Eστίν

Imn închinat Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria.

Părintele Vasile Florin Reuţ şi grupul de pelerini de la Biserica Ortodoxă Română Straubing, la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Înlăcrimata” de la Schitul Sfântu Ilie din Sfântul Munte Athos:

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!