Copiii și sfinții Îți sunt dedicați Ție, Doamne!

Copiii și sfinții Îți sunt dedicați Ție, Doamne! Alții se răzvrătesc împotriva Ta. Copiii și sfinții sunt linia de demarcație dintre Împărăția Cerurilor (existența plină de lumină) și întunericul inexistenței (Matei 18, 2-5).

Păzitorii copiilor se numesc pe ei înșiși părinți, dar abandonează copiii Tăi în haos… Păzitorii aceștia se prezintă ca fiind părinți, și de aceea îi îndrumă pe copiii Tăi ca și cum ar fi proprietatea lor. Exact din acest motiv se îndepărtează și-și ratează rolul lor părintesc.

Copiii pe care voi, păzitorii, i-ați „răpit” aparțin Altcuiva, iar voi sunteți responsabili pentru „furtul” lor. Nu vă aparține nici viața voastră, nici viața copiilor voștri pentru care voi, părinții, aveți doar rolul de educatori. Toate aparțin Altcuiva, toate în afară de răutatea voastră interioară și de neputința care este doar a voastră. Pentru orice altceva veți fi considerați ca răspunzători de „furt”. Veți răspunde de furt pentru că i-ați mutilat pe cei care aparțin Altcuiva.

Pe acest pământ există doar păzitori, nu și creatori. Paznici ai creației lui Dumnezeu, iar aceasta are o mare valoare. Dumnezeu v-a încredințat protecția, tutela celei mai prețioase comori dintre toate ale Sale. Iar aceasta este o cinste neprețuită.

Acela care nu s-a născut și căruia, de asemenea, nu i s-a încredințat tutela asupra nimănui va fi mai binecuvântat decât tine, dacă tutela pe care ai exercitat-o este spre mortificarea sufletelor și aruncarea lor în mediocritate (Matei 18, 6).

Pentru ce altceva să vă bucurați că aveți copii, decât numai spre a priveghea pentru ei și spre a-i păzi ca și cum ar fi îngeri din cer? Pentru ce să vă întristați pentru ei când pleacă din această lume devreme și zboară împreună cu îngerii în cer? Vă bucurați sau vă întristați pentru ceva ce aparține altcuiva.

Nu vă îngrijiți doar de a menține trupul copiilor voștri în siguranță, pentru că și vulpile la fel fac pentru puii lor. Ci, în fond, interesați-vă de prezența lui Dumnezeu în viața copiilor voștri. Dacă voi aveți această grijă, El va avea la rândul Său grijă de toate celelalte. Și tot ceea ce voi strângeți cu durere și muncă pentru copiii voștri, El le va da fără griji și repede (Matei 6, 33).

Nu-L alungați pe Dumnezeu de la copiii voștri, pentru că-i veți priva de pace, de fericire, de sănătate și de bunăstarea lor.

De multe ori faceți tot ce e posibil pentru a asigura o bucată de pâine pentru copiii voștri, dar sunteți indiferenți, în întregime chiar, pentru o cât de puțină cantitate de hrană pentru sufletul și conștiința lor. Doar cu această hrană veți asigura cu totul viitorul copiilor voștri și veți atrage asupra voastră binecuvântarea lui Dumnezeu.

Împăratul Cerurilor își încredințează copiii Săi în protecția voastră, în tutela voastră. Îi va răsplăti regește pe aceia care într-adevăr protejează „descendența împărătească” și nu șterg, prin comportamentul lor, numele Tatălui din memoria copiilor Săi.

Prin copiii Săi, Împăratul vă urmărește pe voi cei care aveți grijă de ei și așteaptă răspunsul vostru. Copiii – existențe prețioase pentru Dumnezeu – și sfinții sunt îndreptați într-un mod absolut și sincer către Dumnezeu… Copiii și sfinții vor judeca lumea. Noi, ceilalți, suntem întinați.

Ai grijă, sufletul meu, ai grijă și nu face greșeli!

Sfântul Nicolae Velimirovici, sursa: Doxologia.ro