Cele trei site

Într-o zi, un om veni la un înţelept şi-i spuse:

„Ascultă, învăţătorule, trebuie să-ţi povestesc cum s-a comportat prietenul tău”

„Numai un pic, îl opri înţeleptul. Ai trecut ceea ce vrei să spui prin cele trei site?”

„Care trei site?”, întrebă omul plin de mirare.

„Întocmai, prietene, trei site. Să cercetăm dacă tot ceea ce vrei să-mi spui poate trece prin cele trei site: Prima este a adevărului. Ai verificat dacă tot ceea ce vrei să-mi spui e adevărat?”

Omul îi răspunse: „Nu, le-am auzit şi eu la rândul meu, şi…”

„Bine, dar te-ai folosit de a doua sită, cea a bunătăţii? Dacă ceea ce vrei să-mi povesteşti nu e tocmai adevărat, nici bun, vrei cel puţin să mi-o spui cu bunătate?”

„Păi…”, răspunse celălalt şovăind.

„Aşa, spuse înţeleptul. Să încercăm atunci să ne folosim de cea de-a treia sită şi să vedem dacă ceea ce vrei să-mi povesteşti este de folos”

„De folos? Păi nu ştiu dacă…”

„Atunci, spuse înţeleptul surâzând, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu e nici adevărat, nici bun şi nici de folos, prefer să nu ştiu, iar pe tine te sfătuiesc să uiţi totul”.